หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถักด้วยซองกาแฟ หมู่ที่ ๕ บ้านตากฟ้าพัฒนา
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ม.ค. 2555
 
 
 
 
 
แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แผนผังขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติการงานพัสดุ
แผนผังขั้นตอนการขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติการงานธุรการอบต.ปางตาไว
คู่มืองานธุรการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ประจําปีงบประมาณ 2560
 
   1      2     (3)  
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๐ โทรสาร : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,774,290 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com