หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ม.ค. 2555
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลปางตาไว [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Master Plan) องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2558-2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาม (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 7 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 67  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (2557-2559) [ 16 มิ.ย. 2556 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)  
 
 
 
 

 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๐ โทรสาร : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,532,002 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com