รับมอบนโยบายของนายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอปางศิลาทอง เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 

ในวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รับมอบนโยบายของนายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอปางศิลาทอง เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11.28 น. โดย คุณ อังคนา ยศปัญญา

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๐ โทรสาร : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,245,241 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com