โครงการอบรมพี่สอนน้อง “โตไปไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

ในวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอปางศิลาทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพี่สอนน้อง “โตไปไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนายปัณยา ประดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณธรรมของนักเรียน ให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จัก จำแนก ชั่วดี สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
3. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การรับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง
4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม
มีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ตำบลปางตาไว จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา โรงเรียนบ้านปางตาไว และโรงเรียนบ้านเพชรมงคล มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 96 คน อาจารย์ 4 ท่าน โดยวิทยากรจากสำนักงานปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11.23 น. โดย คุณ อังคนา ยศปัญญา

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๐ โทรสาร : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,245,248 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com