แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลปางตาไว  
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตําบลปางตาไว

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 16.21 น. โดย คุณ อังคนา ยศปัญญา

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๐ โทรสาร : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,245,245 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com