รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561  
 

ขอประชาสัมพันธ์ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 10.57 น. โดย คุณ บุษษากร กันเรียน

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๐ โทรสาร : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,245,221 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com