รับมอบนโยบายของนายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอปางศิลาทอง เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 

ในวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รับมอบนโยบายของนายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอปางศิลาทอง เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11.28 น. โดย คุณ อังคนา ยศปัญญา

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๐ โทรสาร : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,059,138 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com